למה כדאי לבטח את הדירה?

פוליסת ביטוח תקנית לדירה כוללת ביטוח מבנה וביטוח תכולה. תנאיה הבסיסיים של הפוליסה זהים אצל כל חברות הביטוח, בעיקר בגלל המעקב של משרד האוצר וגורמים רלוונטיים נוספים. יחד עם זאת, […]