שאיבת ביוב בחופים

בור ספיגה

מניעת זיהום חופי רחצה ושמירה על ניקיונם, מעלה את הפופולאריות של החוף ואת השימוש בו חופי הרחצה בארץ סובלים מעומס כבד של מבקרים בימי הקיץ. עומס המבקרים הרבים על כל […]