ממונה בטיחות בטיולים בצפון

באדיבות טרם בטיחות וגהות-  בטיחות בעבודה טיולים מאורגנים רבים נערכים באזור צפון הארץ, בין אם מדובר בטיולים של תלמידים ממוסדות חינוך שונים, טיולי תנועות הנוער, טיולים של מקומות עבודה או […]