החלפת גג רעפים ישן- לצפון נקי יותר

באדיבות בראש הגג, מרזבים, ארגזי רוח, החלפת גגות רעפים ועוד אורח חיים אקולוגי-סביבתי יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות. אפשר לתרום לאיכות הסביבה על ידי שימוש חוזר בשקיות פלסטיק, מחזור […]