דקלים נופלים ברחובות

עצים שניטעו בראשון לציון בשנת 1890 נעקרים לאחרונה בגלל שנפגעו על ידי חדקונית הדקל האדומה. זו דוגמא נוספת לאופן שבו החרק הפולש גורם נזקים בלתי הפיכים לעצים ברחבי הארץ, ולכן […]